Izbori u zvanja

BR Naziv Datum objave Akcija
1 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Ћујић 2023-09-20 13:32:05 Vidi
2 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгослава Мрђу 2023-09-20 13:20:53 Vidi
3 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Данку Костадиновић 2023-09-20 13:17:02 Vidi
4 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Мају Кокунешоски 2023-07-27 11:14:42 Vidi
5 Покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Бојану Илић 2023-07-26 11:06:45 Vidi
6 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николину Николић 2023-07-26 09:05:34 Vidi
7 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељка Мравика 2023-07-26 08:58:30 Vidi
8 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Грујовић 2023-07-26 08:57:05 Vidi
9 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Катарину Марковић 2023-07-26 08:55:01 Vidi
10 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Анђелу Митровић Рајић 2023-07-20 14:19:46 Vidi
11 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Ненада Лазарова 2023-07-20 14:11:19 Vidi
12 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Растка Јовановића 2023-07-18 10:05:52 Vidi
13 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Скробоњу 2023-07-17 12:08:00 Vidi
14 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марка Јелића 2023-07-17 12:06:31 Vidi
15 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Немоду 2023-07-17 12:05:57 Vidi
16 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милића Ерића 2023-07-13 13:33:43 Vidi
17 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Зорана Марковића 2023-07-13 13:23:51 Vidi
18 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александра Милићевића 2023-07-12 13:00:16 Vidi
19 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Миливоја Хаџијојића 2023-07-10 10:53:54 Vidi
20 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сању Милошевић Говедаровић 2023-06-26 12:50:27 Vidi
21 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Лазара Ракочевића 2023-06-21 14:07:37 Vidi
22 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сању Живковић 2023-06-05 21:15:25 Vidi
23 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојану Паскаш Мамулу 2023-06-05 21:13:29 Vidi
24 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Мину Сеовић 2023-06-05 21:11:36 Vidi
25 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК за др Слађану Марић 2023-05-31 13:38:55 Vidi
26 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Насту Танић 2023-05-30 14:55:27 Vidi
27 Покренут поступак поновног стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Милана Момчиловића 2023-05-29 10:21:37 Vidi
28 Покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Радована Дојчиловића 2023-05-17 13:12:35 Vidi
29 Покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Мариу Чебелу 2023-05-11 14:55:55 Vidi
30 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Максима Иванова 2023-05-11 10:43:05 Vidi
31 Покренут поступак стицања стручног звања СТРУЧНИ САВЕТНИК за др Максима Иванова 2023-05-11 10:37:26 Vidi
32 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Вукоје 2023-04-24 13:19:11 Vidi
33 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Милоша Ђорђевића 2023-04-24 13:14:38 Vidi
34 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Стајчић 2023-04-13 12:07:53 Vidi
35 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ану Калијадис 2023-04-12 10:22:23 Vidi
36 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Милана Обрадовића 2023-04-12 10:17:11 Vidi
37 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Поточник 2023-04-04 10:27:25 Vidi
38 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Душка Дудића 2023-03-27 14:21:05 Vidi
39 Покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану Перишу 2023-03-27 14:03:42 Vidi
40 Покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Милицу Милошевић 2023-03-22 22:09:23 Vidi
41 Покренут поступак стицања стручног звања СТРУЧНИ САВЕТНИК за Андријану Станисављевић Илић 2023-03-21 13:13:10 Vidi
42 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Слађану Лакетић 2022-03-28 23:48:09 Vidi
43 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Слађану Доронтић 2022-03-28 23:47:28 Vidi
44 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за др Ану Божовић 2022-03-28 23:46:56 Vidi
45 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Бонџић 2022-03-28 23:46:10 Vidi
46 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марину Раденковић 2022-03-28 23:45:04 Vidi
47 Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Бојана Јанковићa 2022-03-28 04:26:22 Vidi
48 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Лазара Ракочевића 2022-03-18 08:54:45 Vidi
49 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгињу Радошевић 2022-03-04 22:19:45 Vidi
50 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојану Милићевић 2022-02-21 16:52:59 Vidi
51 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Горана Качаревића 2022-02-02 19:56:45 Vidi
52 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејана Цветиновића 2022-01-27 22:22:10 Vidi
53 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Владану Петковић 2022-01-26 22:43:26 Vidi
54 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Андреу Којић 2022-01-26 22:40:57 Vidi
55 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгану Темељковски Новаковић 2022-01-25 09:32:10 Vidi
56 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ђорђа Петровића 2022-01-20 11:30:15 Vidi
57 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јелену Сташић 2022-01-20 11:28:26 Vidi
58 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за др Жељка Пржуља 2022-01-20 11:25:36 Vidi
59 Покренут поступак за избор у начно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јулијану Д. Тадић 2022-01-18 11:44:38 Vidi
60 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Владимира Атанасоског 2021-12-30 17:46:51 Vidi
61 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Владимира Рајића 2021-12-27 15:23:51 Vidi
62 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Душку Клеут 2021-12-27 09:41:23 Vidi
63 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Марију Шљивић-Ивановић 2021-12-25 20:15:49 Vidi
64 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгану Јорданов 2021-12-18 21:33:08 Vidi
65 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николу Коканова 2021-12-16 19:31:27 Vidi
66 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сандру Петровић 2021-12-16 09:26:04 Vidi
67 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Калијадис 2021-12-15 22:53:18 Vidi
68 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Андреју Лесковац 2021-12-10 15:48:55 Vidi
69 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Надежду Радмиловић 2021-12-08 13:34:05 Vidi
70 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Валентина Ивановског. 2021-11-29 16:21:54 Vidi
71 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милу Пандуровић 2021-11-25 14:05:34 Vidi
72 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Данијелу Даниловић 2021-11-19 21:07:19 Vidi
73 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сњежану Ромић 2021-11-19 12:07:35 Vidi
74 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Марјана Милетића 2021-11-19 12:05:30 Vidi
75 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мојцу Стојиљковић 2021-11-18 19:34:48 Vidi
76 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Уну Стаменовић 2021-11-18 19:29:50 Vidi
77 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Огњановића 2021-11-16 20:47:34 Vidi
78 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Драгана Вашалића 2021-11-15 19:24:44 Vidi
79 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Обрада Аничића 2021-11-08 16:30:43 Vidi
80 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ирену Милер 2021-11-04 19:43:56 Vidi
81 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Даницу Змејкоски 2021-11-04 19:42:35 Vidi
82 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Колић 2021-11-01 19:37:35 Vidi
83 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану Кувељић 2021-11-01 19:35:31 Vidi
84 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Мају Бубић 2021-11-01 19:33:58 Vidi
85 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Лукића 2021-10-27 12:17:31 Vidi
86 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Тамару Дрљачу 2021-10-26 11:36:09 Vidi
87 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Владимира Ковачевића 2021-10-26 08:34:20 Vidi
88 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Тамару Милановић 2021-10-22 20:50:20 Vidi
89 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мариану Секе 2021-10-18 11:12:53 Vidi
90 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Милана Костића 2021-10-12 11:48:18 Vidi
91 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Ивану Колић 2021-10-08 14:00:03 Vidi
92 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за др Мариану Секе. 2021-10-06 20:54:10 Vidi
93 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Душка Дудића 2021-10-06 20:51:46 Vidi
94 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Ивановић 2021-10-05 12:48:36 Vidi
95 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Зорана Ристића 2021-09-22 12:04:37 Vidi
96 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Весну Лазић 2021-09-21 08:54:58 Vidi
97 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Марију Живковић 2021-09-21 08:53:32 Vidi
98 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Божидарку Зарић 2021-09-15 12:42:37 Vidi
99 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Ћосића 2021-09-14 14:45:24 Vidi
100 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ирину Кандић 2021-09-14 14:44:02 Vidi
101 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Наташу Јовић Орсини 2021-09-10 19:51:03 Vidi
102 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Милић 2021-09-10 19:49:28 Vidi
103 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милутина Смиљанића 2021-09-10 19:47:39 Vidi
104 Покренут поступак за избор у истраживачкo звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Катарину Станковић 2021-09-10 19:46:03 Vidi
105 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Андријану Недељковић 2021-09-10 19:41:52 Vidi
106 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Војислава Антића 2021-09-01 11:12:50 Vidi
107 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мирјану Стојановић 2021-08-30 10:12:44 Vidi
108 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Бранка Спајића 2021-08-24 08:29:28 Vidi
109 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Естер Францију 2021-08-22 13:03:13 Vidi
110 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Слађану Меселџију 2021-08-22 12:54:09 Vidi
111 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милицу Дервишевић 2021-08-19 22:15:46 Vidi
112 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Јелену Марковић 2021-08-19 22:13:49 Vidi
113 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Невену Божиновић 2021-08-19 22:11:32 Vidi
114 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Миркова 2021-08-19 22:09:00 Vidi
115 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марину Дабетић 2021-08-17 21:53:50 Vidi
116 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК заЂурицу Катнића 2021-08-17 21:51:06 Vidi
117 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Ивану Перић 2021-08-17 21:49:14 Vidi
118 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Бојану Стефановић 2021-08-17 21:47:37 Vidi
119 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Маринковић 2021-08-16 20:59:23 Vidi
120 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Анђелу Митровић 2021-08-16 20:57:19 Vidi
121 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Небојшу Поткоњака 2021-08-11 06:36:31 Vidi
122 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Романа Балвановића 2021-08-05 21:36:38 Vidi
123 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Тијану Ђорђевић 2021-08-05 21:34:47 Vidi
124 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Кристину Митровић 2021-08-02 21:24:07 Vidi
125 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Бошковића 2021-08-02 18:42:55 Vidi
126 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Узахира Рамаданија 2021-07-29 21:10:59 Vidi
127 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Анку Цветковић 2021-07-28 13:37:44 Vidi
128 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милутина Ивановића 2021-07-28 11:07:41 Vidi
129 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Растка Јовановића 2021-07-28 11:06:02 Vidi
130 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Ћујић 2021-07-26 12:30:00 Vidi
131 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Слађану Марић 2021-07-22 16:32:33 Vidi
132 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Јанковић 2021-07-22 16:30:26 Vidi
133 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Сању Грујовић Здолшек 2021-07-21 11:43:15 Vidi
134 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојану Васиљевић 2021-07-19 20:45:29 Vidi
135 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгану Маркушев 2021-07-14 20:51:58 Vidi
136 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Крстић 2021-07-14 14:43:46 Vidi
137 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Игора Милановића 2021-07-14 12:59:00 Vidi
138 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Предрага Браловића 2021-07-07 11:30:37 Vidi
139 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Зорана Масоничића 2021-07-07 11:28:49 Vidi
140 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Tијану Ћулафић 2021-07-02 09:29:34 Vidi
141 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мину Медић 2021-06-25 19:19:07 Vidi
142 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сању Кузман 2021-06-22 09:06:07 Vidi
143 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Умићевић 2021-06-17 12:35:48 Vidi
144 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Нешић 2021-06-15 12:15:45 Vidi
145 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Јелену Кршић 2021-06-14 12:39:11 Vidi
146 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Ћурчић 2021-06-08 13:47:31 Vidi
147 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Татјану Савић 2021-06-04 09:30:46 Vidi
148 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Живковића 2021-06-02 12:49:45 Vidi
149 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за др Ненада Лазарова 2021-06-02 12:47:17 Vidi
150 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милана Стефановића 2021-05-27 21:10:21 Vidi
151 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Слађану Меселџију 2021-05-26 09:20:29 Vidi
152 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Гордану Пантелић 2021-05-24 18:40:38 Vidi
153 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ксенију Кумрић 2021-05-21 11:45:31 Vidi
154 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Бојану Стефановић 2021-05-20 10:29:49 Vidi
155 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Милана Костића 2021-05-18 13:41:34 Vidi
156 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Aну Калинић 2021-05-18 13:39:15 Vidi
157 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Емилију Главонић 2021-05-17 14:53:57 Vidi
158 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марјетку Савић Бисерчић 2021-05-13 12:23:46 Vidi
159 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ану Живановић 2021-04-27 14:34:13 Vidi
160 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Предрага Божовића 2021-04-27 10:00:26 Vidi
161 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Перића 2021-04-13 08:53:32 Vidi
162 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Вујачић Никезић 2021-04-09 08:46:03 Vidi
163 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милену Пијовић 2021-04-09 08:44:37 Vidi
164 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Жакулу 2021-04-08 11:33:49 Vidi
165 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Медић Илић 2021-04-07 12:22:50 Vidi
166 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејану Поповић 2021-04-07 12:20:55 Vidi
167 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Тамару Гавриловић 2021-03-25 18:55:34 Vidi
168 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Милоша Ђалетића 2021-03-22 14:18:04 Vidi
169 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Рмуш 2021-03-19 11:51:28 Vidi
170 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јовану Милановић 2021-03-18 10:54:26 Vidi
171 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојану Кузмановић 2021-03-17 09:21:36 Vidi
172 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Браниславу Савић 2021-03-16 09:49:51 Vidi
173 pokrenut postupak 2021-03-03 23:27:20 Vidi
174 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Тамару Ивковић 2021-03-02 08:07:07 Vidi
175 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Давидовића 2021-03-02 08:06:09 Vidi
176 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Давидовића 2021-03-02 08:00:41 Vidi
177 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Валентина Ивановског 2021-03-01 09:21:22 Vidi
178 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Милену Пијовић 2021-02-26 17:58:38 Vidi
179 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Жану Стевановић 2021-02-25 17:57:34 Vidi
180 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Крнету Николић 2021-02-24 17:52:57 Vidi
181 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Милену Пијовић 2021-02-26 17:49:10 Vidi
182 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др 2021-02-28 17:48:11 Vidi
183 покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Жану Стевановић 2021-02-25 17:43:00 Vidi
184 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Слободана Милутиновића 2021-02-24 17:41:17 Vidi
185 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Петра Лаушевића 2021-02-19 10:28:52 Vidi
186 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Данила Кисића 2021-02-18 12:14:23 Vidi
187 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Весну Мандушић 2021-02-18 12:04:42 Vidi
188 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Ненадовића 2021-02-17 12:36:29 Vidi
189 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Игора Милановића 2021-02-12 07:07:12 Vidi
190 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Божовић 2021-02-12 07:04:09 Vidi
191 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Малеташкић 2021-02-10 08:03:41 Vidi
192 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марка Крајиновића 2021-02-08 11:47:28 Vidi
193 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Душана Топаловића 2021-02-08 11:45:55 Vidi
194 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Mилицу Будимир 2021-01-27 07:03:01 Vidi
195 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Љиљану Стојковић 2021-01-22 15:18:20 Vidi
196 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Јечменицу Дучић 2021-01-20 07:13:41 Vidi
197 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Снежану Брковић 2021-01-20 07:06:22 Vidi
198 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Катарину Ђорђевић 2021-01-18 03:51:00 Vidi
199 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ану Јоцић 2020-12-28 23:07:26 Vidi
200 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Гвоздена Тасића 2020-12-28 23:03:54 Vidi
201 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ивану Вуканац 2020-12-24 17:26:22 Vidi
202 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Стевана Димитријевића 2020-12-21 13:26:05 Vidi
203 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Николу Новаковића 2020-12-21 08:15:33 Vidi
204 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК Марију Јечменицу Дучић 2020-12-18 13:46:47 Vidi
205 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК Драгињу Радошевић 2020-12-18 13:45:37 Vidi
206 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Снежану Брковић 2020-12-14 11:30:33 Vidi
207 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Жељка Мравика 2020-12-09 02:57:05 Vidi
208 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Капиџић 2020-11-27 17:43:34 Vidi
209 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК 2020-11-27 17:43:34 Vidi
210 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Зорану Рогић Миладиновић 2020-11-25 11:25:01 Vidi
211 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Славицу Поробић 2020-11-24 10:47:06 Vidi
212 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Татјану Драмићанин 2020-11-23 09:07:11 Vidi
213 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Сњежану Ромић 2020-11-23 09:03:59 Vidi
214 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Гушевац Стојановић 2020-11-17 15:25:12 Vidi
215 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Тању Брдарић 2020-11-10 17:33:28 Vidi
216 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Георгијевић 2020-11-06 08:16:00 Vidi
217 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгану Васић Анићијевић 2020-10-26 09:10:00 Vidi
218 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Душана Миливојевића 2020-10-26 09:08:34 Vidi
219 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Сузану Величковић 2020-10-23 16:38:21 Vidi
220 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сандру Курко 2020-10-20 08:28:40 Vidi
221 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Јелену Кршић 2020-10-08 10:18:38 Vidi
222 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јована Цигановића 2020-10-06 15:36:56 Vidi
223 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Данила Кисића 2020-10-05 09:15:25 Vidi
224 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Раденковић 2020-10-01 11:16:27 Vidi
225 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Марка Бошковића 2020-09-25 13:59:59 Vidi
226 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Јелену Хранисављевић 2020-09-17 14:31:06 Vidi
227 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Неду Ђорђевић 2020-09-15 14:50:08 Vidi
228 Покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Мају Јовановић 2020-09-11 14:58:23 Vidi
229 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Којић 2020-09-04 10:07:31 Vidi
230 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Весну Васић 2020-08-28 18:30:19 Vidi
231 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Кржановића 2020-07-23 11:21:56 Vidi
232 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИС АВЕТНИК за др Горана Глигорића 2020-07-23 11:20:21 Vidi
233 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милену Росић 2020-07-22 12:51:02 Vidi
234 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејана Миличевића 2020-07-21 11:34:44 Vidi
235 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Загорац 2020-07-21 11:30:41 Vidi
236 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Александра Крстића 2020-07-15 10:31:25 Vidi
237 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивана Лазовића 2020-07-15 10:12:58 Vidi
238 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Ћосића 2020-07-03 13:31:02 Vidi
239 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Радовановић 2020-06-26 13:20:55 Vidi
240 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мину Сеовић 2020-06-26 13:18:45 Vidi
241 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Цвијовић 2020-06-26 09:18:59 Vidi
242 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Харису Феризовић 2020-06-22 10:23:05 Vidi
243 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Душана Бучевца 2020-06-18 13:02:54 Vidi
244 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мињу Милосављевић 2020-06-18 13:00:51 Vidi
245 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Мирковић 2020-06-18 12:58:44 Vidi
246 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Радета Вуковића 2020-06-16 15:58:08 Vidi
247 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Биљану Малуцков 2020-06-11 13:20:04 Vidi
248 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Александра Лазовића 2020-06-11 13:15:59 Vidi
249 Покренут поступак за избор у научно звање BИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Зековић 2020-06-03 15:42:28 Vidi
250 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану Ружић 2020-05-28 12:49:08 Vidi
251 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Тијану Ћулафић 2020-05-28 12:15:28 Vidi
252 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Сандру Стефановић 2020-05-20 15:11:01 Vidi
253 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Александра Вукадиновића 2020-05-19 07:06:50 Vidi
254 Покренут поступак за избору стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Александра Вукадиновића 2020-05-19 07:06:50 Vidi
255 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Станка Остојића 2020-03-24 13:30:32 Vidi
256 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељку Бркић 2020-03-12 14:01:53 Vidi
257 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Даницу Змејкоски 2020-03-10 10:17:44 Vidi
258 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марка Глогињића 2020-03-10 10:16:16 Vidi
259 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милицу Секулић 2020-03-09 14:15:00 Vidi
260 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ивану Колић 2020-03-04 12:01:32 Vidi
261 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Љубисава Стаменића 2020-03-03 16:50:34 Vidi
262 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Данку Аћимовић 2020-02-26 15:48:03 Vidi
263 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Соњу Јовановић 2020-02-24 10:58:38 Vidi
264 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Мартиновић 2020-02-21 09:00:02 Vidi
265 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Станојловића 2020-02-21 08:50:21 Vidi
266 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Ресановић 2020-02-12 16:00:12 Vidi
267 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирослава Анђелковића 2020-02-07 17:39:51 Vidi
268 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивана Павловића 2020-02-04 09:41:08 Vidi
269 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Татјану Момић 2020-01-24 20:17:49 Vidi
270 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Петровић 2020-01-24 20:16:02 Vidi
271 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Радослава Давидовића 2020-01-24 20:14:28 Vidi
272 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Сању Грујовић Здолшек 2020-01-23 18:12:42 Vidi
273 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Светлану Бутулију 2020-01-23 18:10:23 Vidi
274 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Oтилију Кету 2020-01-23 18:07:13 Vidi
275 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Горана Живковића 2020-01-21 09:19:01 Vidi
276 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марину Зарић 2020-01-17 11:36:00 Vidi
277 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Владимира Павкова 2020-01-17 11:34:25 Vidi
278 Покренут поступак зa избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Маринковић 2020-01-17 11:33:00 Vidi
279 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Нину Петровић 2020-01-17 11:30:22 Vidi
280 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јадранку Милетић Вукајловић 2020-01-16 13:42:57 Vidi
281 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Александра Живановића 2020-01-16 13:41:33 Vidi
282 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Владимира Рајића 2019-12-27 15:02:48 Vidi
283 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Владимира Перовића 2019-12-27 14:51:57 Vidi
284 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Андрију Савић 2019-12-27 14:47:14 Vidi
285 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Наташу Вукашиновић 2019-12-26 21:01:12 Vidi
286 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Бобана Станојевића 2019-12-25 18:31:27 Vidi
287 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Mилицу Пошарац Марковић 2019-12-25 18:28:57 Vidi
288 Покренут поступак зa избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Срђана Ставрића 2019-12-23 16:12:44 Vidi
289 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Анастасију Пајчин 2019-12-23 16:11:17 Vidi
290 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Драгану Декански 2019-12-20 19:35:34 Vidi
291 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Жељку Антић 2019-12-17 16:33:14 Vidi
292 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Невена Шумоњу 2019-12-17 16:31:12 Vidi
293 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ирину Срејић 2019-12-16 16:45:54 Vidi
294 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Тијану Пантић 2019-12-16 16:44:01 Vidi
295 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Роману Масникосу 2019-12-13 12:49:17 Vidi
296 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Јоксић 2019-12-13 12:32:47 Vidi
297 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Чоловић 2019-12-13 12:30:55 Vidi
298 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана Гордића 2019-12-13 12:28:22 Vidi
299 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Данку Костадиновић 2019-12-11 19:01:41 Vidi
300 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ђорђа Трпкова 2019-12-11 10:12:09 Vidi
301 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Данку Савић 2019-11-19 14:21:40 Vidi
302 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Игора Челиковића 2019-11-19 08:46:08 Vidi
303 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александра Кандића 2019-11-18 21:16:51 Vidi
304 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Прекајски Ђорђевић 2019-11-18 21:14:54 Vidi
305 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за Александра Девечерског 2019-11-18 21:11:53 Vidi
306 Покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Нешић 2019-11-18 14:54:06 Vidi
307 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Ивановић 2019-11-18 10:13:43 Vidi
308 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Миливоја Хаџијојића 2019-11-15 13:15:51 Vidi
309 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Љубицу Гавриловић 2019-11-15 11:10:06 Vidi
310 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Весну Стојиљковић 2019-11-15 11:08:03 Vidi
311 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јасмину Башић 2019-11-15 10:18:04 Vidi
312 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николу Старчевића 2019-11-14 18:58:54 Vidi
313 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Веру Спасојевић - Тишму 2019-11-14 18:57:01 Vidi
314 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Војислава Станића 2019-11-13 10:51:59 Vidi
315 Покренут поступак за изор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Бојану Кузмановић 2019-11-13 10:50:17 Vidi
316 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Станка Остојића 2019-11-13 10:48:32 Vidi
317 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Mojцу Стојиљковић 2019-11-06 20:08:46 Vidi
318 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Јовановић 2019-11-01 13:44:50 Vidi
319 Покренут поступак за реизбoр у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јадранку Куљанин Јаковљевић 2019-10-23 10:26:54 Vidi
320 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Надицу Абазовић 2019-10-22 13:54:23 Vidi
321 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Надицу Абазовић 2019-10-22 13:54:23 Vidi
322 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Марину Јовановић 2019-10-18 14:00:33 Vidi
323 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Славицу Поробић 2019-10-18 13:48:39 Vidi
324 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Мраковић 2019-10-18 13:42:30 Vidi
325 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милоша Огњановића 2019-10-18 13:38:55 Vidi
326 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану В. Перишу 2019-10-18 13:36:51 Vidi
327 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марка Ерића 2019-10-02 14:05:29 Vidi
328 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана М. Краговића 2019-10-02 13:58:29 Vidi
329 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Колаковић 2019-09-13 13:52:22 Vidi
330 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Здолшека 2019-09-13 13:48:06 Vidi
331 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Прљић 2019-09-13 13:39:26 Vidi
332 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Прљић 2019-09-13 13:35:56 Vidi
333 Покренут поступак заизбору стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Прљић 2019-09-13 13:33:40 Vidi
334 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Иванa Смиљанићa 2019-08-20 20:22:29 Vidi
335 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Биљану Вучићевић 2019-08-06 06:13:27 Vidi
336 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Јоксић 2019-07-26 15:13:37 Vidi
337 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Мирослава Аџића 2019-07-25 09:30:07 Vidi
338 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Иву Лукић 2019-07-22 07:31:42 Vidi
339 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Милић 2019-07-22 07:30:24 Vidi
340 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Гајић Квашчев 2019-07-19 07:31:45 Vidi
341 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивана Животића 2019-07-17 08:51:10 Vidi
342 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Тамару Ђурић Делић 2019-07-17 08:48:48 Vidi
343 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Ђорђевић 2019-07-17 08:44:31 Vidi
344 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јовану Кувељић 2019-07-17 07:53:11 Vidi
345 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ненада Степанића 2019-06-28 12:51:29 Vidi
346 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Зорана Јовановића 2019-06-21 11:52:42 Vidi
347 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Баралић. 2019-06-19 12:39:01 Vidi
348 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ненада Милошевића 2019-06-19 12:22:06 Vidi
349 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Егерић 2019-06-10 11:36:30 Vidi
350 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Немоду 2019-06-07 11:36:52 Vidi
351 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Зорицу Обрадовић 2019-05-28 13:46:39 Vidi
352 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Шапоњић 2019-05-28 13:43:43 Vidi
353 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ивану Ресановић 2019-05-16 17:50:47 Vidi
354 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ану Грце 2019-05-16 13:09:37 Vidi
355 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Перовић 2019-04-25 12:51:33 Vidi
356 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Снежану Тепавчевић 2019-04-25 12:50:04 Vidi
357 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милицу Рајачић 2019-04-22 12:37:55 Vidi
358 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Уроша Јовановића 2019-04-22 12:36:25 Vidi
359 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Тамару Миновић Арсић 2019-04-18 10:57:58 Vidi
360 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивицу Вујчић 2019-04-10 12:57:47 Vidi
361 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за др Ивицу Вујчић 2019-04-10 12:55:19 Vidi
362 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Сању Живковић 2019-04-01 11:53:36 Vidi
363 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Прљић 2019-03-27 10:58:36 Vidi
364 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Жељка Пријовића 2019-03-26 14:11:49 Vidi
365 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Лидију Тодоровић. 2019-03-26 08:45:17 Vidi
366 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Предрага Божовића 2019-03-20 12:15:20 Vidi
367 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану Ђурашевић 2019-03-19 13:48:05 Vidi
368 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Монику Живковић 2019-03-15 14:33:08 Vidi
369 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Ану Маринковић 2019-03-06 13:01:38 Vidi
370 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Јелену Луковић 2019-02-27 10:34:47 Vidi
371 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Јована Цигановића 2019-02-22 19:22:12 Vidi
372 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Тамару Милановић 2019-02-22 19:20:00 Vidi
373 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марину Филиповић 2019-02-22 19:18:02 Vidi
374 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мирјану М. Марковић 2019-02-21 17:13:31 Vidi
375 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Александру Јовановић 2019-02-21 17:10:57 Vidi
376 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Тодоровић 2019-02-21 17:08:01 Vidi
377 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јану Радаковић 2019-02-19 15:37:15 Vidi
378 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Предрага Божовића 2019-02-19 11:07:11 Vidi
379 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Катарину Баталовић 2019-02-19 08:32:35 Vidi
380 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Аделу Егељу 2019-02-14 15:13:09 Vidi
381 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Слободана Малетића 2019-02-14 15:09:47 Vidi
382 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Филиповић-Тричковић 2019-02-12 09:46:57 Vidi
383 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Сању Крстић 2019-02-04 09:27:15 Vidi
384 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Mилану Лаловић 2019-02-01 08:37:59 Vidi
385 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Mилошa Тошићa 2019-01-30 22:21:05 Vidi
386 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Браниславу Савић 2019-01-30 21:57:13 Vidi
387 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Mилана Лацковића 2019-01-29 14:14:51 Vidi
388 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Данијелу Даниловић 2019-01-29 14:12:38 Vidi
389 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Предрага Ћирковића 2019-01-28 14:02:51 Vidi
390 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Невену Тодоровић 2019-01-25 13:54:35 Vidi
391 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др АРПАДА ТОТА 2019-01-25 13:52:28 Vidi
392 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др ДЕЈАНА ЗАГОРЦА 2019-01-25 13:33:05 Vidi
393 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др МАРКА МАГИЋА 2019-01-25 13:28:15 Vidi
394 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за МИЛЕНУ ТОМИЋ 2019-01-25 13:16:19 Vidi
395 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марјетку Савић Бисерчић 2019-01-24 17:17:41 Vidi
396 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за ДРАГАНА ВАШАЛИЋА 2019-01-22 23:36:06 Vidi
397 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Љиљану Стојковић 2019-01-22 23:29:00 Vidi
398 Покренут поступак за избор у научнo звањe ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др МИЛИЦУ МЛАДЕНОВИЋ 2019-01-22 20:44:38 Vidi
399 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за МАЈУ БУБИЋ 2019-01-22 20:40:31 Vidi
400 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за АНДРЕУ КОЈИЋ 2019-01-21 21:16:09 Vidi
401 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Драгану Јовановић 2019-01-18 12:07:47 Vidi
402 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мирјану Медић Илић 2019-01-16 21:22:46 Vidi
403 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ђорђа Антонијевића 2019-01-16 21:17:30 Vidi
404 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Дејану Поповић 2019-01-15 17:18:44 Vidi
405 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милошa Момчиловићa 2019-01-11 14:24:01 Vidi
406 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марјана Милетића 2019-01-11 14:14:36 Vidi
407 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Игора Телечког 2019-01-10 14:02:32 Vidi
408 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Браниславу Савић 2018-12-29 10:57:51 Vidi
409 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ивану Радисављевић 2018-12-29 10:54:52 Vidi
410 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Николу Коканов 2018-12-28 12:17:58 Vidi
411 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Срђана Ставрића 2018-12-28 12:14:36 Vidi
412 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Весну Лојпур 2018-12-28 12:12:31 Vidi
413 Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ану Валенту Шобот 2018-12-28 12:09:20 Vidi
414 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељка Пријовића 2018-12-27 23:06:00 Vidi
415 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Ану Станишић 2018-12-27 21:35:27 Vidi
416 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Насту Танић 2018-12-24 22:19:11 Vidi
417 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Луковић 2018-12-22 16:36:17 Vidi
418 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Дуњу Дракулић 2018-12-20 19:16:34 Vidi
419 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Мирјану Стојановић 2018-12-19 22:44:29 Vidi
420 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Нешић 2018-12-19 22:04:00 Vidi
421 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Татјану Драмићанин 2018-12-14 22:25:43 Vidi
422 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Зорану Милановић 2018-11-30 17:07:56 Vidi
423 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Радисављевић 2018-11-27 19:48:01 Vidi
424 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Наташу Младеновић 2018-11-27 19:45:41 Vidi
425 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Александру Цветиновић 2018-11-26 21:29:28 Vidi
426 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Владимира Рековића 2018-11-26 21:27:25 Vidi
427 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марка Крајиновића 2018-11-26 21:24:46 Vidi
428 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Ирину Кандић 2018-11-26 21:21:58 Vidi
429 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана Перовића 2018-11-26 17:59:29 Vidi
430 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Слађану Марић 2018-11-23 16:49:47 Vidi
431 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Тамару Шкундрић 2018-11-23 16:46:52 Vidi
432 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Ђурицу Катнића 2018-11-23 16:42:33 Vidi
433 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Катарину Станковић 2018-11-23 16:37:52 Vidi
434 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Александра Каракашевића 2018-11-21 20:00:34 Vidi
435 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Снежану Пејић 2018-11-21 19:56:50 Vidi
436 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Маријану Стаменковић Ђоковић 2018-11-19 11:14:46 Vidi
437 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејана Ђорђевића 2018-11-16 14:13:31 Vidi
438 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Светлану Илић 2018-11-14 12:43:46 Vidi
439 Покренут поступак за реизбор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Милену Крајновић. 2018-11-13 19:16:07 Vidi
440 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Невену Божиновић 2018-11-08 13:47:31 Vidi
441 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Нешић 2018-11-07 22:32:53 Vidi
442 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Тамару Дрљачу 2018-11-05 12:21:10 Vidi
443 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Александра Милићевића 2018-11-02 11:21:13 Vidi
444 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгану Т.Станковић 2018-11-01 20:52:06 Vidi
445 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Саниту Ахметовић 2018-10-31 08:27:40 Vidi
446 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Кристину Попић 2018-10-29 13:18:51 Vidi
447 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марију Гајевић 2018-10-23 12:20:51 Vidi
448 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Дервишевић 2018-10-23 06:55:31 Vidi
449 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Душана Миливојевића 2018-10-19 12:31:40 Vidi
450 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељку Антић 2018-10-17 07:27:52 Vidi
451 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Дејана Пјевића 2018-10-11 06:32:19 Vidi
452 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за Дејана Кепића 2018-10-08 12:07:23 Vidi
453 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ану Ђорђевић 2018-10-01 15:26:08 Vidi
454 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јулијану Станимировић 2018-09-21 12:46:46 Vidi
455 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Стојменовић 2018-09-21 12:45:47 Vidi
456 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милана Стојановића 2018-09-21 09:40:24 Vidi
457 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јелену Савовић 2018-09-19 08:47:46 Vidi
458 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сузану Величковић 2018-09-18 10:40:21 Vidi
459 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Божану Чоловић 2018-09-17 09:51:01 Vidi
460 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николу Кржановића 2018-09-10 12:13:42 Vidi
461 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Маријану Терзић 2018-09-05 18:38:38 Vidi
462 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Јелену Маринковић. 2018-09-04 10:56:39 Vidi
463 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Светлану Бутулију 2018-08-28 20:31:24 Vidi
464 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за Љиљану Кљајевић 2018-08-28 10:07:22 Vidi
465 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Александру Радосављевић 2018-08-20 15:48:16 Vidi
466 Поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Бојану Кожик 2018-08-16 12:27:09 Vidi
467 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Пантелић 2018-08-15 10:13:09 Vidi
468 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Данку Стојановић 2018-08-14 11:11:11 Vidi
469 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Милицу Ћурчић 2018-07-24 11:19:46 Vidi
470 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Емилију Главоњић 2018-07-24 11:59:35 Vidi
471 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Дубравку Миловановић 2018-07-24 10:36:48 Vidi
472 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Папан 2018-07-23 09:49:49 Vidi
473 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ратка Балића 2018-07-23 07:35:37 Vidi
474 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САРАДНИК за Ђурицу Катнића 2018-07-20 11:37:30 Vidi
475 Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за мр Ану Ракин 2018-07-20 11:35:19 Vidi
476 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојану Лабан 2018-07-20 11:30:43 Vidi
477 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Перовић 2018-07-20 11:27:38 Vidi
478 Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Цвијовић-Алагић 2018-07-20 11:22:14 Vidi
479 Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Тијану Бојић 2018-07-20 11:18:08 Vidi
480 Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Јелену Станојковић, Сандру Булатовић, Мару Танасковић и Драгану Темељковски 2018-07-20 10:22:39 Vidi
481 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Давора Перушкa 2018-07-05 16:39:45 Vidi
482 Покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др ЉИЉАНУ МАТОВИЋ 2018-06-25 16:32:09 Vidi
483 Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Вуканац 2018-06-19 11:38:41 Vidi
484 Покренут поступак за избор у истраживачко звање истраживач приправник за Анђелу Митровић 2018-10-26 08:29:00 Vidi
485 Избор у научно звање виши научни сарадник за Весну Ђорђевић 2018-06-18 10:26:01 Vidi
486 Покренут поступак реизбора у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Гајић-Квашчев 2018-06-15 05:47:10 Vidi
487 Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Зорана Матића. 2018-06-13 10:13:06 Vidi
488 Избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Mиољубa Нешићa 2018-06-12 12:09:11 Vidi
489 Реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Јелену Станишић 2018-06-11 14:32:14 Vidi
490 Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Тијану Ђорђевић. 2018-06-11 12:51:05 Vidi
491 Избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ласла Нађђерђа, научног сарадника 2018-06-11 12:48:37 Vidi
492 Поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Милана Костића. 2018-06-11 12:34:03 Vidi
493 реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Ивану Гушевац Стојановић 2018-06-11 12:14:14 Vidi
494 Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SARADNIK za dr Sonju Zafirovic 2018-06-08 09:47:43 Vidi
495 Sticanje istrazivackog zvanja ISTRAZIVAC-SARADNIK za Miroslava Andjelkovica 2018-06-08 09:46:18 Vidi
496 Sticanje istrazivackog zvanja ISTRAZIVAC-SARADNIK za Borisa Rajcica 2018-06-08 09:44:54 Vidi
497 Reizbor u naucno zvanje VISI NAUCNI SARADNIK za dr Dalibora Cevizovica 2018-06-08 09:43:10 Vidi
498 Reizbor u istrazivacko zvanje ISTRAZIVAC-SARADNIK za Ivana Pavlovica 2018-06-08 09:41:13 Vidi
499 Sticanje istrazivackog zvanja ISTRAZIVAC-SARADNIK za Milicu Matijevic 2018-06-01 08:19:30 Vidi
500 Sticanje istrazivackog zvanja ISTRAZIVAC-PRIPRAVNIK za Aleksandra Krstica 2018-05-31 08:21:04 Vidi
501 Sticanje istrazivackog zvanja ISTRAZIVAC-PRIPRAVNIK za Anu Jocic 2018-05-30 07:29:47 Vidi
502 Reizbor u istrazivacko zvanje ISTRAZIVAC-SARADNIK za Ivana Madjarevica 2018-05-30 07:28:09 Vidi
503 Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SAVETNIK za dr Jovanu Petrović 2018-05-30 07:24:14 Vidi
504 Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SARADNIK za dr Damira Devetaka 2018-04-16 12:11:01 Vidi
505 Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SARADNIK za dr Aleksandra Maksica 2018-05-14 11:31:59 Vidi
506 Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SARADNIK za dr Tanju Barudziju 2018-05-14 11:31:19 Vidi
507 Sticanje naucnog zvanja VISI NAUCNI SARADNIK za dr Maju Popovic 2018-05-14 11:30:29 Vidi
508 Sticanje naucnog zvanja VISI NAUCNI SARADNIK za dr Mirjanu Novakovic 2018-05-14 11:29:35 Vidi
509 Sticanje naucnog zvanja VISI NAUCNI SARADNIK za dr Nenada Crnomarkovica 2018-05-14 11:27:56 Vidi
510 Reizbor u naucno zvanje NAUCNI SARADNIK za dr Marka Perica 2018-05-14 11:26:06 Vidi
511 Izbor u istraživačko zvanje istraživač pripravnik za Željka Mravika, Jelenu Rmuš, Milana Stefanovića, Miloša Ognjanovića i Tamaru Ivković 2018-04-17 15:30:50 Vidi
512 Sticanje naučnog zvanja NAUČNI SARADNIK za dr Vladimira Dodevskog 2018-04-16 12:49:35 Vidi
513 Sticanje naučnog zvanja NAUČNI SAVETNIK za dr Marina Tadića 2018-04-16 12:45:41 Vidi