Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Невену Божиновић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:08.11.2018.


 

OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избору истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Невену Божиновић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић,виши научни сарадник