Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Стојменовић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                  „ВИНЧА“

           НАУЧНО  ВЕЋЕ

Датум: 21. 09. 2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

     Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања научног звања ВИШИ НAУЧНИ САРАДНИК, за др Марију Стојменовић.

          Реферат и изборни материјал налазe се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА НАЧНОГ ВЕЋА

                                                                                 Милена Мариновић-Цинцовић, с.р