Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за МИЛЕНУ ТОМИЋ

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:25.01.2019.      


                                                                                                                                               O
БАВЕШТЕЊЕ

 

Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за МИЛЕНУ ТОМИЋ.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник