Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Срђана Ставрића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:28.12.2018.

     

                                                                                                                                                                            OБАВЕШТЕЊЕ

Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Срђана Ставрића.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Др Марија Јанковић,виши научни сарадник