Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Давора Перушкa

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
                         „ВИНЧА“
                   НАУЧНО ВЕЋЕ
      Датум: 05.0
7. 2018. године                                OБАВЕШТЕЊЕ

      Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ  САРАДНИК за др Давора Перушкa.


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р