Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Јелену Станојковић, Сандру Булатовић, Мару Танасковић и Драгану Темељковски

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                          НАУЧНО ВЕЋЕ


                Датум:
20.07.2018 године


OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК, за следеће кандидате:

1.  Јелена Станојковић, мастер инж.маш.  

2.  Сандра Булатовић, мастер биохемичар 

3.  Мара Танасковић, мастер инж.арх. 

4.  Драгана Темељковски, мастер инж.арх


Реферати и изборни материјали налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р