Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Гушевац Стојановић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:17.11.2020.


 

OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Гушевац Стојановић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА


Мила Пандуровић, виши научни сарадник