Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Душана Миливојевића

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ  „ВИНЧА“

                    НАУЧНО ВЕЋЕ

           

            Датум:19.10.2018. године

 


OБАВЕШТЕЊЕНаучно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Душана Миливојевића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                                                  Милена Мариновић-Цинцовић, с.р