Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање BИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Зековић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКE „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 03.06.2020.

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање BИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Зековић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник