Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Тијану Ђорђевић.

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                        „ВИНЧА“

                  НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 11.06.2018. године

                                               

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

             Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Тијану Ђорђевић.

            Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредник 30 дана.

                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА НАЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                                                                 Милена Мариновић-Цинцовић, с.р.