Navigacija

Pretraga:

Prilozi

Покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Бојану Илић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 26.07.2023.

OБАВЕШТЕЊЕ
Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак поновног стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК реизбор за др Бојану Илић.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Весна Ђорђевић