Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милана Стојановића

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ  „ВИНЧА“

                         НАУЧНО ВЕЋЕ

           

                 Датум:21.09.2018.године

 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милана Стојановића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                                                             Милена Мариновић-Цинцовић, с.р