Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Пантелић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                          НАУЧНО ВЕЋЕ

                 

                   Датум:15.08.2018. године

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Пантелић.

 

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.


                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                       Милена Мариновић-Цинцовић, с.р