Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбoр у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јадранку Куљанин Јаковљевић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:23.10.2019.     OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбoр у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јадранку Куљанин Јаковљевић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник