Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање истраживач приправник за Анђелу Митровић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
                         „ВИНЧА“
                   НАУЧНО ВЕЋЕ
      Датум: 26
.10.2018 године                   

                                        OБАВЕШТЕЊЕ

     Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање истраживач приправник за Анђелу Митровић.


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Марија Јанковић, с.р.