Navigacija

Pretraga:

Prilozi

Покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Весну Ђорђевић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 17.11.2023.

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САВЕТНИК за др Весну Ђорђевић.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Сандра Курко