Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Александру Радосављевић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                          НАУЧНО ВЕЋЕ

                 

                  Датум:20.08.2018. године

 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Александру Радосављевић.

 

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.                                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                           Милена Мариновић-Цинцовић, с.р