Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др ЉИЉАНУ МАТОВИЋ

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
                         „ВИНЧА“
                    НАУЧНО ВЕЋЕ
       Датум:
25.06.2018 године                                OБАВЕШТЕЊЕ

      Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др ЉИЉАНУ МАТОВИЋ.


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р