Формирање комисија за стицање научних звања НОВЕМБАР 2023

Електронско изјашњавање путем електронске поште о формирању комисија за стицање научних звања за следеће кандидате:
1.               Др Никола Илић, НС, за избор у звање виши научни сарадник
Комисија у саставу:
-                 Др Ивана Валиџић, НСВ, Институт „Винча“;
-                 Др Весна Лојпур, ВНС, Институт „Винча“;               
-                 Др Јелена Бобић, НСВ, Институт за мултидисциплинарна истраживања.
 
2.               Др Татјана Агатоновић Јовин ,НС реизбор
Комисија у саставу:
-                 Др Зоран Марковић, НСВ, Институт „Винча“;
-                 Др Биљана Тодоровић Марковић, НСВ, Институт „Винча“;
-                 Др Јован Милошевић, НСВ, Институт „Винча“;
-                 Проф. др Зоран Николић, редовни професор Физичког факултета, УБг.