Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Милицу Ћурчић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                        НАУЧНО ВЕЋЕ

              Датум: 24
.07.2018. године                                                                                                                                   OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК за Милицу Ћурчић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                                                         Милена Мариновић-Цинцовић, с.р.