Navigacija

Pretraga:

Prilozi

Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Немоду

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ
датум: 14.07.2023.

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Немоду.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА  ИНСТИТУТА „ВИНЧА“                 

Др Весна Ђорђевић