Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Маријану Стаменковић Ђоковић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:19.11.2018.

   

OБАВЕШТЕЊЕ     Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Маријану Стаменковић Ђоковић.        


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Марија Јанковић,виши научни сарадник