Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марка Крајиновића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:26.11.2018.


OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марка Крајиновића.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић,виши научни сарадник