Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Жељка Мравика

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

Научно веће

Датум: 09.12.2020

OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање  ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК  за Жељка Мравика.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
Председник Научног већа

 Мила Пандуровић, виши научни сарадник