Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељку Антић

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ  „ВИНЧА“

                        НАУЧНО ВЕЋЕ

           

              Датум:17.10.2018. године

 


OБАВЕШТЕЊЕНаучно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељку Антић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                                                Милена Мариновић-Цинцовић, с.р