Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Војислава Станића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:13.11.2019.


OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Војислава Станића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник