Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јелену Савовић

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ  „ВИНЧА“

                      НАУЧНО ВЕЋЕ

           

            Датум:19.09.2018.године

 

  OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јелену Савовић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

 

                                                                                                           Милена Мариновић-Цинцовић, с.р