Navigacija

Pretraga:

Поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Бојану Кожик

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                          НАУЧНО ВЕЋЕ

 

 

                  Датум:16.08.2018. године

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Бојану Кожик.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р