Navigacija

Pretraga:

Izbor u istraživačko zvanje istraživač pripravnik za Željka Mravika, Jelenu Rmuš, Milana Stefanovića, Miloša Ognjanovića i Tamaru Ivković

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                  „ВИНЧА“

           НАУЧНО  ВЕЋЕ

Датум: 17. 04. 2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

     Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, за Жељка Мравика, Јелену Рмуш, Милана Стефановића, Милоша Огњановића и Тамару Ивковић.

     Реферати и изборни материјали налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступан су јавности у току наредних 30 дана.

                  

                                                                                        ТЕХ. СЕКРЕТАР НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                         Стефан Радовановић, с.р.