Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Нешић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:07.11.2018.


OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избору научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Нешић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић,виши научни сарадник