Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сузану Величковић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                       НАУЧНО ВЕЋЕ

           

               Датум:18.09.2018. године

      

OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Сузану Величковић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

 

                                                                                                            Милена Мариновић-Цинцовић, с.р