Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Маријану Терзић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                   „ВИНЧА“

            НАУЧНО ВЕЋЕ

            Датум:05.09.2018.

 

       

OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Маријану Терзић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 Милена Мариновић-Цинцовић, с.р