Navigacija

Pretraga:

Sticanje naučnog zvanja NAUČNI SARADNIK za dr Vladimira Dodevskog

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                  „ВИНЧА“

           НАУЧНО  ВЕЋЕ

Датум: 16. 04. 2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

     Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања научног звања НAУЧНИ САРАДНИК, за др Владимира Додевског.

     Реферат и изборни материјал налазe се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

                  

                                                                          ТЕХ. СЕКРЕТАР НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                           Стефан Радовановић, с.р.