Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ивану Колић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 04.03.2020.    


OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Ивану Колић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

Rezime i Izvestaj
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник