Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за Зорана Матића.

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                        „ВИНЧА“

                  НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 13.06.2018. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК за              Зорана Матића.

            Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредник 30 дана.

                                                                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА НАЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                                                                                                                            Милена Мариновић-Цинцовић, с.р.