Navigacija

Pretraga:

Избор у научно звање виши научни сарадник за Весну Ђорђевић

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
                         „ВИНЧА“
                   НАУЧНО ВЕЋЕ
      Датум: 18.06.2018 године                                OБАВЕШТЕЊЕ

      Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање виши научни сарадник за Весну Ђорђевић.


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Милена Мариновић-Цинцовић, с.р.