Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избору стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Александра Вукадиновића

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 19.05.2020.



OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избору стручно звање ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК за Александра Вукадиновића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.




ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник