Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николу Кржановића

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

                   „ВИНЧА“

            НАУЧНО ВЕЋЕ

            Датум:10.09.2018.

 

       OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Николу Кржановића.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 Милена Мариновић-Цинцовић, с.р