Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Тамару Гавриловић

Институт за нуклеарне науке „Винча“
Институт од националног значаја за Републику Србију
Универзитет у Београду
Научно веће
Датум 25.03.2021.
 

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Тамару Гавриловић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
Председник Научног већа

Марија Јанковић, виши научни сарадник