Navigacija

Pretraga:

Избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Mиољубa Нешићa

 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ
                         „ВИНЧА“
                   НАУЧНО ВЕЋЕ

    Датум: 12.06.2018 године                                                                        OБАВЕШТЕЊЕ

      Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК за Mиољубa Нешићa


     Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                                                                                                                                                                                            Милена Мариновић-Цинцовић,                                                                                                                                                                                                                                                    с.р.