Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мињу Милосављевић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 18.06.2020.

OБАВЕШТЕЊЕ


Научно ВећеИнститута за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Мињу Милосављевић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

Марија Јанковић, виши научни сарадник