Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Јоксић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум:26.07.2019.


OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ивану Јоксић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић, виши научни сарадник