Избор у звање истраживач-приправник електронским путем од 20. до 22. новембра 2023.

Електронско изјашњавање путем електронске поште о избору у звање истраживач приправник за следеће кандидате:

1.    Вук Радојичић
Комисија у саставу:
-    Др Милош Момчиловић, ВНС, Институт „Винча“;
-    Др Сања Живковић, НС, Институт „Винча“;   
-    Проф. др Ксенија Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, УБг.

2.    Катарина Стојановић
Комисија у саставу:
-    Др Тања Брдарић, ВНС, Институт „Винча“;
-    Др Бранислава Савић, НС, Институт „Винча“;
-    Проф. др Дубравка Релић, ванредни професор, Хемијски факултет, УБг.

3.    Барбара Рамадани
Комисија у саставу:
-    Др Милутин Ивановић, НС, Институт „Винча“;
-    Др Владимир Рајић, НС, Институт „Винча“;   
-    Проф. др Милош Мојовић, редовни професор, Факултет за физичку хемију, УБг.

4.    Ђорђе Нешковић
Комисија у саставу:
-    Др Милош Ђорђевић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Душко Борка, НСВ, Институт „Винча“;
-    Проф. др Надица Миљковић, ванредни професор, ЕТФ, УБг.

5.    Бојана Петровић
Комисија у саставу:
-    Др Милош Давидовић, НС, Институт „Винча“;
-    Др Маја Јовановић, НС, Институт „Винча“;   
-    Др Данка Стојановић, НС, Институт „Винча“.

6.    Марко Ђошић
Комисија у саставу:
-    Др Марин Тадић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Ана Мраковић, ВНС, Институт „Винча“;
-    Др Милош Миловић, ВНС, Институт техничик наука САНУ.

7.    Ирина Станојевић
Комисија у саставу:
-    Др Жељко Шљиванчанин, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Жељко Пржуљ, НС, Институт „Винча“;   
-    Др Срђан Ставрић, НС, Институт „Винча“;.

8.    Ана Лазић
Комисија у саставу:
-    Др Милош Момчиловић, ВНС, Институт „Винча“;
-    Др Сања Живковић, НС, Институт „Винча“;
-    Проф. др Дубравка Релић, ванредни професор, Хемијски факултет, УБг.

9.    Маја Рајковић
Комисија у саставу:
-    Др Марија Шљивић-Ивановић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Марија Јанковић, НСВ, Институт „Винча“;   
-    Др Ивана Јелић, НС, Институт „Винча“.

10.    Ана Марковић
Комисија у саставу:
-    Др Зоран Марковић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Биљана Тодоровић Марковић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Проф. др Ана Поповић Бијелић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију, УБг.

11.    Немања Марјановић
Комисија у саставу:
-    Др Снежана Ненадовић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Марија Ивановић, НС, Институт „Винча“;   
-    Др Љиљана Кљајевић, ВНС, Институт „Винча“.

12.    Санела Вељковић
Комисија у саставу:
-    Др Милош Момчиловић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Др Славко Димовић, НСВ, Институт „Винча“;
-    Проф. др Зоран Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности, УБг.

13.    Наташа Ђорђевић
Комисија у саставу:
-    Др Соња Зафировић, НС, Институт „Винча“;
-    Др Милан Обрадовић, НСВ, Институт „Винча“;   
-    Др Зоран Глувић, доцент, Медицински факултет, УБг.

14.    Василије Живаљевић
Комисија у саставу:
-    Др Соња Зафировић, НС, Институт „Винча“;
-    Др Емина Судар Милановић, НСВ, Институт „Винча“;   
-    Др Зоран Глувић, доцент, Медицински факултет, УБг.

15.    Стефана Дејковић
Комисија у саставу:
-    Др Наташа Сарап, ВНС, Институт „Винча“;
-    Др Марија Јанковић, НСВ, Институт „Винча“;   
-    Др Јелена Крнета Николић, ВНС, Институт „Винча“.

16.    Јелена Козић
Комисија у саставу:
-    Др Јована Прекодавац, НС, Институт „Винча“;
-    Др Бојана Васиљевић, НС, Институт „Винча“;
-    Проф. др Маја Милојевић Ракић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију, УБг.