Navigacija

Pretraga:

Sticanje naucnog zvanja NAUCNI SARADNIK za dr Damira Devetaka

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ

„ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум: 16.04.2018. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања научног звања НАУЧНИ САРАДНИК, за др Дамира Деветака.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“, и доступни су јавности у току наредник 30 дана.

ТЕХ. СЕКРЕТАР НАЧНОГ ВЕЋА

Стефан Радовановић, с.р.