Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгослава Мрђу

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“,

ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

НАУЧНО ВЕЋЕ

датум: 20.09.2023.

OБАВЕШТЕЊЕ

Научно веће Института „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак стицања истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгослава Мрђу.

Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА ИНСТИТУТА „ВИНЧА“

Др Весна Ђорђевић