Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Немоду

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

НАУЧНО ВЕЋЕ

Датум 07.06.2019.

 


OБАВЕШТЕЊЕ

 Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Немоду.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.
ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋАМарија Јанковић, виши научни сарадник