Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Божану Чоловић

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“

                       НАУЧНО ВЕЋЕ

           

               Датум:17.09.2018. године

 


OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Божану Чоловић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.

 


    
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                                                              Милена Мариновић-Цинцовић, с.р