Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Зорану Рогић Миладиновић

Институт за нуклеарне науке „Винча

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

Научно веће

Датум: 25.11.2020

OБАВЕШТЕЊЕНаучно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за избор у стручно звање СТРУЧНИ САВЕТНИК за Зорану Рогић Миладиновић.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.


председник Научног већа

Мила Пандуровић, виши научни сарадник