Navigacija

Pretraga:

Покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Калијадис

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Институт од националног значаја за Републику Србију

Универзитет у Београду

Научно веће

Датум: 15.12.2021.


OБАВЕШТЕЊЕ

 


Научно Веће Института за нуклеарне науке „Винча“ обавештава научну и стручну јавност да је покренут поступак за реизбор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Калијадис.


Реферат и изборни материјал налазе се у Библиотеци Института за нуклеарне науке „Винча“ и доступни су јавности у току наредних 30 дана.




Председник Научног већа

Марија Јанковић, виши научни сарадник